Eğer ilinizdeki kotalar bitmişse AV YASAAAAAK ....
Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapalı olacaktır. Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK nın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.cevreorman.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır. Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır. İzin almadan avlananlara karşı avlaklarda izin almadan avlanma fiili (KAK’nun 12 hüküm maddesi ile 23 ceza maddesi) uygulanır. PERŞEMBE, 10 HAZİRAN 2010 06:47 YÖNETİCİ

 

Tam Metin ve KOTALAR AŞAĞIDAKİ gibidir

MERKEZ AV KOMİSYONUNCA (MAK) İLAN EDİLEN
GENEL VE DEVLET AVLAKLARI VE KOTALAR
ile İL ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ İRTİBAT ADRESİ

2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararları 26.05.2010 tarih ve
27592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Alınan kararlarda genel ve devlet avlaklarında gerçekleştirilecek avcılık faaliyetleri
aşağıdaki hükümlerle düzenlenmiştir.

“2. MADDENİN 4. FIKRSI: Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı
hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır.
Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve
işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

4. MADDENİN 4. FIKRASI: Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve
devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar, 2. maddede belirtilen
avlanma süreleri içinde haftanın her günü, 4. maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen günlük
avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın
bulunduğu il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda
avlanılır.
Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır.
Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek
kalmadan o avlak ava kapalı olacaktır. Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından
4915 sayılı KAK nın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere, avcı derneklerine
duyurulacak, www.cevreorman.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.
Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında
Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır. İzin almadan avlananlara karşı
avlaklarda izin almadan avlanma fiili (KAK’nun 12 hüküm maddesi ile 23 ceza maddesi)
uygulanır.
4. MADDENİN 5. FIKRASI: Tescil edilen genel ve devlet avlaklar MAK kararında,
avlaklara ait kotalar ise www.cevreorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Bu av dönemi içerisinde yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler,
Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl
müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK nın 20 nci.
maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı
derneklerine duyurulacaktır.
Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında
yayımlanacaktır.”
Bu bağlamda; 2010-2011 av döneminde genel ve devlet avlaklarında avlanmak isteyen
avcıların, avlağın bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurarak “……. Avlağında
Avlanma İzin Belgesi” almaları ve İl Müdürlüğünce belirtilen kota dahilinde avlanmaları
gerekmektedir. Bu belge olmadan sahada avcılık faaliyeti yapılması yasaktır.
İl Müdürlüklerinin irtibat telefonlarına http://www.cevreorman.gov.tr/COB/
ilMudurlukleri.aspx?sflang=tr WEB adresinden, av dönemi içinde yeni tescil edilecek genel
ve devlet avlaklarıyla ilgili güncel bilgilere ise www.cevreorman.gov.tr WEB adresinden
ulaşılabilecektir.
2010-2011 av döneminde 26.05.2010 tarihi itibariyle tescil edilen genel ve devlet
avlaklarının ve türler için belirlenen kotaların listesi şu şekildedir:

mak kota envarter

Resimi izleyemeyenler adrese tıklayabilir

http://i45.tinypic.com/28cdkc6.jpg

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Avcılık Avcı sayfası www.avlak.com © 2000 AVLAK.com - Templates Joomlashine - www.avlak.com/forum AVLAK Forum