3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/66)

Resmi Gazete linki
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818.htm

Dosya olarak indirmek için tıklayın
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-19.doc

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ 
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/66)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.

www.avlak.com

Ticari Avcılık Tebliğini okumak için alttaki adrese tıklayınız ;

 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/65)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Avcılık Avcı sayfası www.avlak.com © 2000 AVLAK.com - Templates Joomlashine - www.avlak.com/forum AVLAK Forum