DKMP dernekleri  uyarıyor ! mu, yoksa AVCI sivil toplum kuruluşları kendilerini ifade mi edemiyor.

 

DKMP Genel Müdürlüğü aşağıda gönderdiği yazı ile Avcı derneklerini uyararak ( kimisi buna TEHDİT diyebilir ! )  eylemlerine devam etmeleri halinde, PUL satış PROTOKOLLERİN’i  iptal edeceklerini, yani gelirlerini keseceklerini bildirmiştir.

 

 

 

DKMP dernekleri  uyarıyor ! mu, yoksa AVCI sivil toplum kuruluşları kendilerini ifade mi edemiyor.


DKMP Genel Müdürlüğü aşağıda gönderdiği yazı ile Avcı derneklerini uyararak ( kimisi buna TEHDİT diyebilir ! )  eylemlerine devam etmeleri halinde, PUL satış PROTOKOLLERİN’i  iptal edeceklerini, yani gelirlerini keseceklerini bildirmiştir. ( Fotolarda bakınız - 1 - )
Bu uyarı yazısın da aslen bizim de merak ettiğimiz sorular var !!!!  bakalım kimler cevap verecek !!! 
AVCI bilsin ki ona göre EYLEM yapsın yada SUSSUN.

Yazıdan alıntılara ve merakla beklenecek cevaplara devam edelim  ;

1- Genel Avlak ve Devlet avlaklarını, Avcı dernekleri, federasyonları ve Konfederasyonu kabul etti, ( Fotolarda bakınız - 2 - ) 
Şimdi burada uzun uzun yazmaya gerek yok;  bizim bildiğimiz DKMP nin görüştükleri AYHAK ve bağlı federasyonları her fırsatta bu sistemi kabul etmediğini  ifade ediyor.
Yanlışımız varsa; AYHAK lütfen alttaki yazının ya düzeltilmesini istesin, yada evet bu sistemi kabul ediyoruz aksaklıkları varsa düzeltilir desinler, yine  DKMP hangi Federasyonlar  yada konfederasyonun bu sistemi onadığını ardından beyan etsin, muhatap olarak AYHAK ı kabul etmiyor olabilirler.

2- Eylem yapan dernekler;  Eylem yapıp meydanlar da geziyor ve avcıları PARALI AVCILIK sistemi geliyor şeklinde bilinçli ve kasıtlı olarak yanlış bilgilendiriyorsunuz.( Fotolarda bakınız - 2 - )

Burası en can alıcı nokta, Eylemler de "AVBİS i istemiyoruz" , "Paralı Avcılık istemiyoruz" , "Kotalı avcılığa Hayır", “Benim kotam belli 40 gün taban eti bir gün av eti “ gibi sloganlar sembolik olup DKMP nin avcıları dinlemediğinin bir diğer göstergesidir.

Yazıda bile ince manevralar var bunları altta açıklayacağız ancak DKMP madem samimi o halde şunu yazılı olarak avcı kamu oyuna duyurmasını istiyoruz ki hepimiz rahatlayalım;

1- Türkiye de ilan edilen mevcut Genel Avlak ve Devlet Avlakların da avcılık asla ücret karşılığı olmayacak.

2- İlan edilen mevcut Genel Avlak ve Devlet Avlaklarından hiç birisi ticari olarak işlettirilmeyecek yada o bölgedeki avcı derneklerinin onayı alınmadan ÖRNEK yada ÖZEL avlak yapılmayacak.

3- İlan edilen mevcut Genel Avlak ve Devlet Avlakların da;  sınırların işaretlenmesi, koruma kontrol v.b nizami işlemlerin 2016 yılından itibaren, yayınladıkları mevzuata uygun olarak yapılandırmalarını taahhüt etmeleri.

4- Tüm avlaklar da Göçmen hayvanların avından ücret alınmayacak, sadece ÖZEL avlaklar da ve Örnek avlaklar da  MAK kararlarına göre avı yapılabilecek, varsa işletme gideri payı alınacak.


Biz bunu istiyoruz desek de mevzuat bunun tam tersini ifade ediyor,

En basit örneği " GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE  İLİŞKİN ESAS VE USULLER " adlı DKMP metininden alttaki alıntıyı okuyunuz lütfen.

“ Genel ve devlet avlaklarının yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimi
Devlet avlaklarının yönetimi, işletilmesi ve işlettirilmesi Avlak Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ifade edildiği üzere il müdürlüğü tarafından yapılır. Devlet avlaklarında avlanmasına izin verilecek av hayvanları, avlanma süreleri, zamanı ve günleri, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri  MAK kararları doğrultusunda belirlenir. 
Metinde daha önce de izah edildiği üzere, 4915 sayılı Kanun avlakların ayrılmasında mülkiyeti esas almıştır. 
Özel mülkiyetteki araziler özel avlak, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahalar sahadan sorumlu kamu kurum veya kuruluşunun muvafakatı alınarak genel veya devlet avlağı olarak ayrılabilecektir. 
Tanımından da anlaşılacağı üzere, örnek avlak, sahadan sorumlu kamu kurum veya kuruluşunun muvafakatı alınarak tescil edilen devlet avlakları ve genel avlaklar içinden özel veya tüzel kişilere işlettirilmek üzere seçilecek avlaklardır. 
Örnek avlak statüsü görüldüğü üzere mülkiyet ile ilgili olmayıp kamu kurum veya kuruluşlarının tasarrufu altında olan genel ve devlet avlaklarının işlettirilmesi ile ilgili bir statüdür. 
Başka bir deyişle, eğer herhangi bir genel avlak veya devlet avlağı özel veya tüzel kişilere kiralanarak işlettirilecek ise bu avlağa örnek avlak statüsü verilerek MAK kararlarından bağımsız olarak idarenin hazırlayacağı avlanma planı, idari ve teknik şartname doğrultusunda işlettirilecektir."


daha fazla bilgi sahibi olmak için isteyenler alttaki linkleri okuyabilir;

-- Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve DenetimiEsas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040516.htm#6

-- Genel ve devlet avlaklarının  tesisi, tescili, işletilmesi ve yönetimine  ilişkin esas ve usuller ( Word dosyasıdır indirmek için alttaki adresi Tıklayınız )
http://web.ormansu.gov.tr/DKMP/Files/Genel-Devlet%20Avlak%20Tesis%20Eki.doc


Özetle Avcı sivil toplum kuruluşlarının eleştirileri değişik şekiller de var bunlar bir kaç temel örneğini teşkil etmekte, bu sistem tamamen; yasalara saygılı, kurallara uymaya çalışan Devleti ve Doğa ile barışık avcıları hedef almakta, yapılan yanlış uygulamalarla ( Kotaların tespitinden, koruma ve kontrol çalışmalarına kadar v.s v.s ) bu inançlarını zedelemektedir.

Kotalar ve AVBİS sistemiyle ilgili yapılan eleştirileri değerlendirerek yavaşça yaptığınız düzenlemeler olumlu olsa da işin aslına faydası yoktur.

Türkiye  ve Türk Avcısının gerçeklerine uygun bir sistemin  gelmesini bizler de istiyoruz, doğal alanlarımız ve doğal avlarımız korunmalı, çoğaltılmalı, planlı ve kontrollü bir avcılık sistemi mutlaka oluşturulmalı, Demokratik sistemler de STK ların görüşleri önemlidir ve susturulmaya çalışılmamalıdır, aksi halde doğruyu görmek, bulmak mümkün olmaz, eleştiriye kapalı olmak hepimizi çıkmaza sürükler. Burada Avcı STK larının da mutlaka sesini daha doğru ve etkin duyurmasının gerektiği ortaya çıkmakta, sadece eleştirmek yerine kendi uygulamalarını ve sistemini ortaya koyabilecek işlere imza atmalıdır. Avcılar yıllardır kendilerini  sömüren, zümrelere ayıran, menfaatleri için evirip çeviren çevreleri, kişileri iyi tahlil ederek; derneklerine, başkanlarına federasyonlarına sahip çıkmalıdırlar.
Aksi halde hem DKMP hem de tüm avcılar, paylaşamadığımız avlakları yitireceğiz, aslen rakip değil dost olunmalı ve gerçek yok edicilerle birlikte mücadele etmeliyiz.
Bu nedenle Avcı Sivil Toplum kuruluşlarını UYARMAK yerine seslerine UYMANIZI ve birlikte çalışmayı tavsiye ederiz, zira Av yoksa Avcı yok, Avcı yoksa başarılı bir sistem de olmayacak. 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Avcılık Avcı sayfası www.avlak.com © 2000 AVLAK.com - Templates Joomlashine - www.avlak.com/forum AVLAK Forum