Yürürlükte Bulunan İlgili Kanunlar

 

Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No: 5400 Kabul Tarihi : 03 TEMMUZ 2005 Yayını : 15 TEMMUZ 2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete 

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun” 29. Maddesi
Kanun No: 5177 Kabul Tarihi : 26 MAYIS 2004 Yayını : 05 HAZİRAN 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete 

Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199 Kabul Tarihi : 24 HAZİRAN 2004 Yayını : 01 TEMMUZ 2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete 

Kara Avcılığı Kanunu
Kanun No: 4915 Kabul Tarihi : 01 TEMMUZ 2003 Yayını : 11 TEMMUZ 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete 

Orman Kanunu
Kanun No: 6831 Kabul Tarihi : 31 AĞUSTOST 1956 Yayını : 08 EYLÜL 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete 

Köy Kanunu
Kanun No: 442 Kabul Tarihi : 18 MART 1924 Yayını : 07 NİSAN 1924 tarih ve 68 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu
Kanun No: 1380 Kabul Tarihi : 22 MART 1971 Yayını : 4 NİSAN 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete 

Harçlar Kanunu
Kanun No: 492 Kabul Tarihi : 02 TEMMUZ 1964 Yayını : 17 TEMMUZ 1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete 

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
Kanun No: 2521 Kabul Tarihi : 11 EYLÜL 1981 Yayını : 15 EYLÜL 1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Kanun No: 2559 Kabul Tarihi : 04 TEMMUZ 1934 Yayını : 14 TEMMUZ 1934 tarih ve 2751 sayılı Resmi Gazete 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanun No: 2565 Kabul Tarihi : 18 ARALIK 1981 Yayını : 22 ARALIK 1981 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu
Kanun No: 2803 Kabul Tarihi : 10 MART 1983 Yayını : 12 MART 1983 tarih ve 17985 sayılı Resmi Gazete 

Çevre Kanunu
Kanun No: 2872 Kabul Tarihi : 09 AĞUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Milli Parklar Kanunu
Kanun No: 2873 Kabul Tarihi : 9 AGUSTOS 1983 Yayını : 11 AĞUSTOS 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No: 3285 Kabul Tarihi : 08 MAYIS 1986 Yayını : 16 MAYIS 1986 tarih ve 19109 sayılı Resmi Gazete 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Kanun No: 3984 Kabul Tarihi : 13 NİSAN 1994 Yayını : 20 NİSAN 1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Kanun No: 4856 Kabul Tarihi : 01 MAYIS 2003 Yayını : 08 MAYIS 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Kanun No: 5683 Kabul Tarihi : 15 TEMMUZ 1950 Yayını : 24 TEMMUZ 1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Kanun No: 6136 Kabul Tarihi : 10 TEMMUZ 1953 Yayını : 15 TEMMUZ 1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazete 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun No: 6183 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1953 Yayını : 28 TEMMUZ 1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete 

Zirai Karantina Kanunu
Kanun No: 6968 Kabul Tarihi : 15 MAYIS 1957 Yayını : 24 MAYIS 1957 tarih ve 9615 sayılı Resmi Gazete 

Tebligat Kanunu
Kanun No: 7201 Kabul Tarihi : 11 ŞUBAT 1959 Yayını : 19 ŞUBAT 1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazete 

Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi : 21 TEMMUZ 1983 Yayını : 23 TEMMUZ 1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete 

İmar Kanunu
Kanun No: 3194 Kabul Tarihi : 3 MAYIS 1985 Yayını : 9 MAYIS 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete 

Kıyı Kanunu
Kanun No: 3621 Kabul Tarihi : 4 NISAN 1990 Yayını : 17 NİSAN 1990 tarih ve 20494 sayılı Resmi Gazete 

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
Kanun No: 4122 Kabul Tarihi : 23 TEMMUZ 1995 Yayını : 26 TEMMUZ 1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazete 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No: 3234 Kabul Tarihi : 31 EKİM 1985 Yayını : 08 KASIM 1985 tarih ve 18922 sayılı Resmi Gazete 

Vergi Usul Kanunu
Kanun No: 213 Kabul Tarihi : 04 OCAK 1961 Yayını : 10 OCAK 1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete

 

Yönetmelikler

Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tertip : | Resmi Gazete Tarihi : 11.08.2007 | Sayısı : 26610

Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 28.03.2006 | Sayısı : 26122

Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 06.08.2004 | Sayısı : 25545

Av Ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri Ve İstasyonları İle Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 30.11.2004 | Sayısı : 25565

Av Ve Yaban Hayvanları İle Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi Ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 16.06.2005 | Sayısı : 25847

Av Ve Yaban Hayvanlarinin Ve Yaşam Alanlarinin Korunmasi, Zararlilariyla Mücadele Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 24.10.2005 | Sayısı : 25976

Avcı Eğitimi Ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2004 | Sayısı : 25687

Avlakların Kuruluşu, Yönetimi Ve Denetimi Esas Ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 16.05.2004 | Sayısı : 25464

Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2004 | Sayısı : 25511

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 05.03.2004 | Sayısı : 25393

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 06.07.2006 | Sayısı : 26220

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 12.05.2006 | Sayısı : 26166

Merkez Av Komisyonu, İl Ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 18.05.2004 | Sayısı : 25466

Mesire Yerleri Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 30.09.2006 | Sayısı : 26305

Milli Parklar Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 12.12.1986 | Sayısı : 19309

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2001 | Sayısı : 24623

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 17.05.2005 | Sayısı : 25818

Yaban Hayatı Koruma Ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 08.11.2004 | Sayısı : 25637

Yerli Ve Yabanci Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 08.01.2005 | Sayısı : 25694

6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 15.07.2004 | Sayısı : 25523

6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 Ve 33’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 14.08.1987 | Sayısı : 19544

Ağaçlandırma Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 09.10.2003 | Sayısı : 25254

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 24.06.2007 | Sayısı : 26562

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 07.06.1993 | Sayısı : 21630

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 21.01.2004 | Sayısı : 25353

Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Yayın Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 23.12.1990 | Sayısı : 20734

Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 11.06.2004 | Sayısı : 25489

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2005 | Sayısı : 25791

Çevre Denetimi Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 05.01.2002 | Sayısı : 25631

Çevre Ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 15.04.2004 | Sayısı : 25434

Çevre Ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 15.04.2004 | Sayısı : 25434

Çevre Ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 16.01.2004 | Sayısı : 25348

Çevre Ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 12.07.2004 | Sayısı : 25520

Çevre Ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 22.05.2005 | Sayısı : 25822

Çevre Ve Orman Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 24.06.2004 | Sayısı : 25502

Çevre Ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 08.08.2004 | Sayısı : 25547

Çevre Ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 09.06.2004 | Sayısı : 25487

Çevre Ve Orman Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 09.08.2004 | Sayısı : 25548

Çevre Ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 18.12.2004 | Sayısı : 25674

Çevre Ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atama, Yetiştirme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 14.06.2005 | Sayısı : 25845

Çevre Ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 23.10.2004 | Sayısı : 25622

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 16.12.2003 | Sayısı : 25318

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 01.07.2005 | Sayısı : 25862

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2006 | Sayısı : 26150

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2006 | Sayısı : 26326 

Devlet Meteorolojİ İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 20.12.1994 | Sayısı : 22147

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 03.11.1994 | Sayısı : 22100

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 31.03.2006 | Sayısı : 26125

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Ve Sınav Yönetmeliği
Tertip : 5 | Resmi Gazete Tarihi : 15.02.1991 | Sayısı : 20787

 

Not : yukarıdaki paylaşılan linkler ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır güncel mevzuatı içermeyebilirler lütfen kontrol etmeyi unutmayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Avcılık Avcı sayfası www.avlak.com © 2000 AVLAK.com - Templates Joomlashine - www.avlak.com/forum AVLAK Forum